مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان خبر داد:

انجام ٢٣١٩ عملیات و نجات ۶۵٣ نفر در شش ماهۀ سال‌جاری

 

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، از انجام ٢٣١٩ عملیات و نجات جان ۶۵٣ نفر توسط آتش‌نشانان کرمانی در شش ماهۀ نخست سال‌جاری خبر داد. 

به گزارش کرمان‌آنلاین، رضا میرزایی گفت: در شش ماهۀ نخست سال‌جاری، ٨۴١ عملیات اطفای حریق و ١۴٧٨ عملیات امدادونجات توسط آتش‌نشانان انجام شده است.

وی با اشاره به کاهش ١١ درصدی حوادث در شش ماهۀ نخست سال‌جاری نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته، افزود: در مدت‌زمان یادشده در مجموع ٨۴١ مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاده که ١٣٠ مورد مربوط به منازل مسکونی بوده و آتش‌سوزی منازل نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته ٣۵ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ادامه داد: ٣٧۴ مورد حوادث حریق مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، ١١٩ مورد مربوط به وسایل نقلیه، ۵٩ مورد مربوط به مراکز تجاری، ٨٢ مورد مربوط به جنگل‌ها و درختان، پنج مورد مربوط به مراکز اداری و تأسیسات شهری و هشت مورد مربوط به مراکز صنعتی بوده است.

میرزایی خاطرنشان کرد: از ١۴٧٨ مورد عملیات امداد و نجاتی که در شش ماهۀ نخست امسال توسط آتش‌نشانان کرمانی انجام شد، بیشترین آمار با ۶٣١ مورد مربوط به زنده‌گیری مارهای سمی و خطرناک بوده است.

وی یادآور شد: از مجموع ١۴٧٨ مورد عملیات امدادونجات در شش ماهۀ سال‌جاری، ٢٣٣ مورد مربوط به زنده‌گیری حیوانات خطرناک، ١٨١ مورد مربوط به چیدن حلقه و قفل، ١١۶ مورد مربوط به امداد آسانسور، ۶۶ مورد مربوط به امداد تصادفات خودرویی و نجات مصدومان محبوس‌شده، ١٨ مورد مربوط به امداد و نجات از کوه و ارتفاع، ١١٩ مورد مربوط به لانه‌سازی زنبورها در محیط منازل مسکونی و مابقی آن‌ها مربوط به سایر موارد بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان با اشاره به اینکه در مجموع این عملیات‌ها ۶۵٣ نفر از شهروندان نجات یافتند و ١١٨ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: ١٠۶ نفر از این مصدومان در حوادثی نظیر تصادف و سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدند و ١٢ نفر از شهروندان نیز در حوادث آتش‌سوزی دچار آسیب شدند .

میرزایی خاطرنشان کرد: در نیمۀ نخست سال‌جاری، ۵١٨ نفر از شهروندان، آموزش‌های ایمنی و آتش‌نشانی را فرا‌گرفتند و بنا به درخواست شهروندان ۴٨٠ مورد مشاورۀ ایمنی و ١٧١ بازدید ایمنی انجام شد.