در سه ماه اول سال‌جاری؛

آتش‌نشانان جان ٣٢٠ نفر را نجات دادند

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: آتش‌نشانان در سه‌ماه اول سال‌جاری با انجام ٩٣٠ عملیات حدود ٣٢٠ نفر از شهروندان را در حوادث مختلف نجات دادند.

 

به گزارش کرمان‌آنلاین، ابراهیم بابایی افزود: در سه‌ماه ابتدای سال‌جاری ٣۴۵ مورد عملیات اطفای حریق و ۵٨۵ عملیات امداد و نجات انجام شده است.

وی اغلب حوادث را ناشی از بی‌احتیاطی و عدم رعایت مسایل ایمنی دانست و خاطرنشان کرد: از مجموع ٣۴۵ مورد حادثۀ آتش‌سوزی در این سه‌ماه، ١۵٣ مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، ۶١ مورد مربوط به وسایل نقلیه، ٧١ مورد مربوط به منازل مسکونی و ٢٧ مورد مربوط به مراکز تجاری بوده است.

بابایی، حوادث ناشی از آتش‌سوزی در جنگل و درختان را ۲۷ مورد اعلام کرد و گفت: دو مورد حادثه مربوط به ادارات و تجهیزات شهری و یک مورد مربوط به مراکز صنعتی  بوده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، به ۵٨۵ مورد عملیات امداد و نجات در مدت یاد‌شده اشاره کرد و یادآور شد: از این تعداد ٩۵ مورد به زنده‌گیری حیوانات خطرناک و آزاردهنده، ٢٢١ مورد زنده‌گیری مارهای سمی و غیرسمی و ١٠٧ مورد چیدن حلقه و قفل مربوط بوده است.

بابایی، به ۵۵ مورد امداد آسانسور، ٢٧ مورد امداد تصادفات خودرویی، هفت مورد امداد‌و‌نجات از کوه و بلندی و چهار مورد نجات افراد از آوار ساختمان اشاره کرد و افزود: ٢٧ مورد از حوادث در دسته بازدیدهای امدادی و حوادث و مابقی در دسته سایر موارد، گزارش شده است.

وی ادامه داد: درمجموع این عملیات‌ها، ٣٢٠ نفر از شهروندان نجات یافتند و متأسفانه ۶٨ نفر در حوادثی از قبیل تصادف و سقوط از بلندی، مجروح شدند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در ادامه، از ارایۀ آموزش‌های پیشگیری و آتش‌نشانی به  ٢٢٩ نفر از کارکنان ادارات و شهروندان توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در سه‌ماه ابتدای سال‌جاری خبر داد.

بابایی افزود: ٢٣٠ مورد مشاورۀ ایمنی و ١١٩ مورد بازدید ایمنی نیز طبق درخواست شهروندان در مدت یادشده ارایه شده است.